facebook
PDF

Kodeks etyczny jako narzędzie w procesie budowania i utrzymywania relacji partnerskich

Nasze podstawowe wartości etyczne

Uczciwość: Nieskazitelne zachowanie w stosunku do naszych partnerów (klientów, pracowników, dostawców, podwykonawców, organów rządowych i nadzorczych, przedsiębiorstw konkurencyjnych, mediów) oraz całego społeczeństwa.
Poczucie odpowiedzialności: Wywiązujemy się z naszych zobowiązań i przejmujemy osobistą odpowiedzialność za nasze działanie. Dotrzymuje danego słowa nie składając obietnic bez pokrycia.
Bezstronność: Naszych partnerów traktujemy z szacunkiem, a nasze relacje cechuje dbałość o wzajemne interesy. Popieramy zasadę równości szans oraz środowisko pracy oparte na bezstronności i wolne od wszelkiego rodzaju nacisków.
Przestrzeganie Prawa: Trzymamy się litery prawa oraz wszystkich obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych przepisów, wytycznych i standardów. Od naszych przełożonych oczekujemy przykładnego zachowania i zobowiązujemy się do budowania bezpiecznego środowiska pracy.
Przejrzystość: Z naszymi partnerami prowadzimy konstruktywny, przejrzysty i otwarty dialog, oparty na wzajemnym respekcie i profesjonalizmie.

Nasze podstawowe wartości odnoszące się do efektywności działań

Maksymalna efektywność: Dzięki ciągłemu rozwojowi naszych praktyk biznesowych oraz naszego know-how dążymy do uzyskania jak najlepszych efektów i chcemy w każdym obszarze naszej działalności utrzymać długotrwałą stabilną pozycję. Wszelkie porażki traktujemy jako okazję do refleksji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków na przyszłość.
Praca zespołowa: Jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej dla naszych partnerów łącząc nasze indywidualne mocne strony i umiejętności pracy zespołowej przejawiającej się w w dopasowaniu i elastycznej współpracy.
Zaangażowanie: Doceniamy udział jednostki w naszym obecnym i przyszłym sukcesie i staramy się o jego obiektywną ocenę. W wynagrodzeniu uwzględniamy osobisty wkład w osiągnięcie zamierzonego celu, w zarządzanie i kontrolę oraz w pracę zespołową. Wszyscy pracownicy przyczyniają się swą ciągłą pracą i pełnym zaangażowaniem do osiągnięcia
naszych wspólnych celów.
Kultura ryzyka: Wszelkie ryzyka podejmujemy z pełną świadomością, zdyscyplinowaniem i rozwagą. W interesie i dla ochrony naszych partnerów przywiązujemy największą wagę do niezależnych procedur dotyczących zarządzania ryzykiem, procedur przestrzegania prawa i procedur kontroli rewizyjnej w połączeniu z przejrzystymi zasadami odpowiedzialności, jaka
spoczywa na kadrze menadżerskiej.
Zyskowność/Sukces gospodarczy: Jesteśmy zobowiązani do osiągania długotrwałej zyskowności, która pozwala nam na wdrażanie naszych strategii, dokonywanie długoterminowych inwestycji, stosowne wynagradzanie naszych pracowników. Przestrzeganie naszych podstawowych zasad etycznych stanowi dla nas jednak wartość nadrzędną w stosunku do kwestii osiągania zysku.

Herion - Twój IT Partner

  AKTUALNOŚCI

BusinessRelations

Zapraszamy wszystkich do testów nowej aplikacji biznes
więcej...

Backup danych dla kibica

Drogi Kliencie-Kibicu! Piłkarskie święto
więcej...

Więcej aktualności...

  GWARANCJA

Funkcjonalności

Bezpieczeństwa

Szybkości działania

Profesjonalności

Niskiego kosztu usługi